top of page

Cykl konferencji PARP Prawo do Przedsiębiorczości

Przez kilka miesięcy 2018 i 2019 roku ealizowałem dokumentację fotograficzną cyklu kilkudziesięciu konferencji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ponad 50 polskich miastach. Projekt skierowany był do przedsiębiorców z sektora MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa). Prelegentami byli niejednokrotnie ministrowie i wiceministrowie oraz szefowie ważnych urzędów państwowych. Obok standardowej pracy fotoreporterskiej zlecenie wiązało się z poważnym wyzwaniem logistycznym i organizacyjnym. Ponad tysiąc kilometrów w ciągu tygodnia i nocleg w innym miejscu każdego dnia przez kilka tygodni stało się dla mnie rutyną. Tym większa satysfakcja z owocnej pracy i zadowolenia zleceniodawcy.

bottom of page