30/06/2011 ogólnopolska demonstracja NSZZ Solidarność, przed Sejmem spalono plastikowe krzesełka.