top of page

 

Oferuję usługi w zakresie fotografowania różnego typu eventów: konferencje (prasowe, naukowe, branżowe), seminaria, wykłady, szkolenia i warsztaty firmowe, targi, zjazdy, zloty, pikniki, spotkania, różnego typu uroczystości, ważne wydarzenia w działalności organizacji i jej członków, a także sesje zdjęciowe.

 

W świecie zdominowanym przez kulturę obrazkową wartościowe merytorycznie i estetyczne fotografie są pożądanym i skutecznym narzędziem budowania wizerunku oraz służą potrzebom komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej firmy, instytucji lub innego podmiotu.

 

Podejmę się również fotografowania zakładu pracy zajmującego się działalnością produkcyjną. Fotografie procesów wytwórczych, maszyn, innowacyjnych technologii i pracowników mogą służyć jako doskonały sposób kreowania wizerunku. Posiadane przeze mnie oświetlenie studyjne wykorzystuję do dodatkowego doświetlenia fotografowanej przestrzeni.

 

 

bottom of page