top of page

 

Wybrane zdjęcia po edycji dostarczam w ciągu 48 godzin od zakończenia fotografowania w formacie plików JPG na płycie DVD/za pośrednictwem internetu lub w inny, ustalony wcześniej sposób.

 

Wynagrodzenie jest uzależnione od czasu wykonywania danego zlecenia i  liczby zdjęć, które powstaną. Cennik wystandaryzowanych usług zamieszczam poniżej. Każde niestandardowe zlecenie wymaga indywidualnej wyceny, po wcześniejszej konsultacji z klientem.

 

Przy fotografowaniu zakładów pracy należy założyć, że w ciągu godziny uda się zrobić jedynie od 5 do maksymalnie 15 zdjęć (przy tej samej cenie za godzinę pracy). Wynika to ze specyfiki tego typu fotografii (w części przypadków konieczne będzie użycie dodatkowego oświetlenia studyjnego do doświetlenia planu zdjęciowego).

 

 

  • za każdą godzinę pracy z wykorzystaniem dodatkowego oświetlenia studyjnego w zależności od intensywności jego wykorzystania + 50-100 pln brutto,

  • za ekspresowe wykonanie zlecenia w 24 godziny od zakończenia fotografowania + 25% cenny netto,

 

  • Chętnie konsultuję ze zleceniodawcą oświetlenie i wystrój przestrzeni,  w której będę fotografował. Pozwala to na skuteczniejsze wyeksponowanie osób, przedmiotów lub znaków firmowych, które później znajdą  się na zdjęciach. Może mieć to znaczenie dla jakości ostatecznego materiału fotograficznego.

 

  • Już w trakcie realizacji zdjęć lub zaraz po ich zakończeniu mogę przekazać klientowi kilka zdjęć (3-6) na potrzeby natychmiastowej publikacji w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram).

 

  • Mieszkam w Warszawie i tu pracuję na co dzień, ale w miarę potrzeb i możliwości przyjmę zlecenie w każdym miejscu w Polsce.

 

  • Służę radą i pomocą przy dalszym wykorzystaniu zdjęć przez klienta (odbitki, publikacja w internecie, przygotowanie do druku).

 

  • Za swoje usługi wystawiam fakturę VAT.

 

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości  proszę o kontakt.

 

bottom of page