top of page

WYDARZENIA

Uroczystości państwowe i religijne, obchody świąt narodowych i rocznic, wielotysięczne manifestacje, przemarsze, protesty, a czasem nawet zamieszki to tygiel emocji i postaw, które fotograf musi uwiecznić, jako dokument naszych czasów. Fotografia jest sposobem przekazania informacji o istotnych wydarzeniach, które kreując przyszłość, stają się historią. Ludzie, którzy aktywnie uczestniczą w takich sytuacjach, dają bezpośrednie świadectwo swoich postaw, wewnętrznych emocji, lęków, oczekiwań,  czasem -  żądań.

bottom of page