19.12.2015, Demonstracja zorganizowana przez Komitet Obrony Demokracji pod hasłem "Obywatele dla Demokracji".